Mijn lieveling | Verzamelaarsbomen | Periodes | Mooiste aanwinst | Literatuur en TV | Tentoonstellingen | Opletten


Afwijkende Kerstmannen | Automodellen | Dieren op een bal | Kerstverhalen | Oude afbeeldingen | Ornamenten

Aanvulling

In mijn deel 1, 2 en 3 behandel ik verschillende onderwerpen. Heeft u aanvulling daarop, tekst of een afbeelding, stuur die dan in. Over de tekst kunnen we dan corresponderen en zijn we er uit dan plaatst ik dat hier. Alleen op deze manier kunnen we voorkomen dat eventuele fouten een eigen leven gaan leiden.

Om een vergroting onder de afbeelding te kunnen plaatsen moet de ingezonden foto van goede kwaliteit zijn en minimaal 640 pixels. Ten overvloede: door het insturen van een foto geeft de inzender Egbert Dikken het recht om deze foto te gebruiken om kerstversiering onder de aandacht te brengen en vervallen de rechten van de inzender.


Klik op een afbeelding voor een vergroting en meer informatie.Aanvulling van Elza

Op blz. 10 van deel 2 heb ik een versiering afgebeeld waar 2500-3000 kralen in zijn verwerkt. Ik kon niet verwijzen naar een afbeelding in een ander boek of dat mij verder iets bekend was over die versiering. Was het eenmalig gemaakt of is het een productie? Gezien de kraaltjes denk ik dat het gemaakt is in het gebied dat na 1918 Tsjecho-Slowakije werd genoemd. Omdat het bij een partij zat die ik als datering rond 1900 mee kan geven, hou ik mij daaraan totdat het tegendeel bewezen is.

Van Elza kreeg ik deze week een foto waarop ook zo’n versiering te zien is (bedankt Elza). Nu weten we in ieder geval dat van dat soort versiering er meerdere gemaakt zijn. Welke verzamelaar heeft er ook zo één of weet er meer over?

Op de foto tevens een aanvulling op het onderwerp Engelenhaar. Leuk is dan om te zien dat het product in het enkelvoud aangeduid wordt en op de voorzijde van deel 2 in het meervoud. Kunnen we daar een datering van afleiden? Taalkenners onder ons laat u horen. Als er meer verzamelaars zijn die dit soort doosjes in hun bezit hebben stuur de foto er van in. Bij veel inzendingen maak ik daar een onderwerp van.

Toen ik recentelijk in Rothenburg was sprak ik met Helga Eisenmann. Zij heeft een Antiekzaak op de Kirchplatz 4a. In de zaak zijn verschillende items m.b.t. kerstversiering te koop en Helga weet veel over allerlei gebruiken op het gebied van klederdracht etc. Het gesprek kwam natuurlijk op de firma die vóór de WOII kerstversiering gemaakt moet hebben in Rothenburg ob der Tauber. (Deel2 blz. 31.) Helga had een oudere vriendin die daar meer over moest weten omdat zij in de fabriek gewerkt had en ik moest de volgende dag maar terugkomen.

Dat gedaan en Helga vertelde dat er voor de WOII een eigenaar was die Greiner heette en afkomstig moest zijn uit Lauscha-Steinbach. Glâser & Moog heeft toen die firma overgenomen. De vriendin had nog verteld dat er na de oorlog alleen ronde ballen en pieken werden gemaakt. De fabriek kreeg na de brand in 1952 geen vergunning meer om in de binnenstad van Rothenburg te produceren. De firma heeft buiten de stad nog enkele jaren een fabriek gehad maar door economische omstandigheden is die aan het eind van de 50er jaren gesloten.

Met deze gegevens is aannemelijk gemaakt dat de door mij in deel 2 beschreven 29ste Auflage van ‘Führer durch Rothenburg ob der Tauber’ uit 1954 moet zijn en dat de fabriek dan in 1954 nog bestond omdat in het hoofdstuk ‘Geographisches und Statistische’ van de ‘Führer’ de ‘Fabrik Für Christbaumschmuck’ nog wordt beschreven.


De afbeelding geeft de huidige Jeugdherberg van Rothenburg weer. Op deze plaats stond de Rosmühle die in 1952 is afgebrand omdat brand was ontstaan in de verspiegelingsruimte van de Christbaumschmunkfabriek!

In deel 1 op blz. 22 heb ik een vogel afgebeeld met op de zijkant de indruk ‘Germany’. Vogels of andere versiering met de indruk van een landsnaam zijn erg zeldzaam. Is zoiets ergens beschreven: laat het mij weten.
Hannie heeft in haar collectie twee vogels, uit de periode 1890-1910 en die met Gelatine beschilderd zijn, waar de indruk ‘Germany’ te lezen is. In mijn eigen collectie heb ik ook nog twee exemplaren maar die vogels moet ik eerst nog even vangen maar ze komen van zelf wel in deze rubriek. Verder wil ik nog de aandacht vestigen op het volgende: kijk eens op oude knijpers want daar is ook de naam ‘Germany’ door mij gesignaleerd.

De Margarinefiguren die ik in deel 1 op blz. 48 behandel zijn van een andere kleur rood en transparanter. Groen is mij al helemaal niet bekend en zoals ik er nu tegen aan kijk Susan zijn de door jou ingezonden 2 stuks veel jonger dan de behandelde Margarinefiguren uit 1949-1965. Wie kent deze voorwerpen?
Susan stuurde nu een witte ‘margarinefiguur’ maar ik blijf bij mijn mening dat de rode, groene en nu deze witte uit de jonge periode komen. Vergelijk deze witte maar eens met die welke in het boek ‘Christbaumschmuck aus Hundert Jahren’ op blz. 352 staat! De oudere ‘witte’ margarinefiguren zijn veel geler en de rode zijn transparanter van kleur. Bij de ouderen zijn veelal resten van bronsverf te zien.


Beste mensen: ik vind het prima om foto’s binnen te krijgen maar controleer ze even voordat u ze verstuurd. Een kleine afbeelding is soms nog redelijk te bekijken maar als je de vergroting dan ziet schrik je.
De inzendster wilde mij er op attenderen dat haar versiering uit 1 stuk glas is gemaakt en de detailfoto is zo slecht dat ik het hier maar bij laat. Waarschijnlijk is het oogje op de rug van de zwaan met een pincet gemaakt. Door in het stropige glas de pincet te steken wordt er glas tussen geknepen en omhoog getrokken zodat er een oogje gemaakt kan worden. Op de pagina Onderwerpen geef ik duidelijk met een foto aan over welke versiering ik informatie zoek.
Bedankt voor de moeite Anja.


Geld verdienen bij EuroClix

Enkele opmerkingen bij deel 3

Op blz. 12 is in de nummering van de afbeeldingen een foutje geslopen. Dit is gekomen omdat een afbeelding niet geplaatst was. 24-26 had 24-25 moeten zijn en de daarop volgende afbeeldingen in dat artikel hadden dus een lager nummer moeten krijgen. Gelukkig kloppen de verwijzingen in de tekst naar de nummers, wel en is er dus eigenlijk niets aan de hand!

Lauscha kerstboomOp blz. 14 blijkt de tekst bij afb. 32 niet erg duidelijk. Hier de verbeterde tekst:

Afb. 32. De opgetuigde boom die voor enkele jaren geleden in het museum van Lauscha te bewonderen was.
In de boom hangen kerstballen die te vergelijken zijn met die welke te zien zijn bij afb. 31 op blz. 13. Glazen versiering met binnenin was en een verspiegeling van lood/tin. Bij sommige ballen zijn de glashaken/ogen afgeknapt maar om ze toch te kunnen tonen heeft men een ijzeren haak in het gat gestoken zodat de bal weer kon hangen. Vreemd is dat in het museum van Lauscha nergens de door mij beschreven kerstbal uit Bischofsgrün te zien is! In verschillende Weihnachtsmusea is die kerstbal wel in de collectie opgenomen maar gaat men er nog steeds vanuit dat hij gemaakt zou zijn in Lauscha. De meeste (buitenlandse) handelaren zijn ook nog steeds niet van mijn nieuwste onderzoek op de hoogte en prijzen ze nog steeds aan als “gemaakt in Lauscha”.

Extra opmerking 2014: een eenmaal gemaakte tekst op een informatiekaartje voor een tentoongesteld object blijkt moeilijk te veranderen. Musea/geschiedschrijvers zijn erg halsstarrig maar dat is van alle tijden. Vooral als nieuwe of verbeterde informatie aangeleverd wordt door, in hun ogen, een hobbyist. Maar vooral als die geen titel voor de naam heeft!! Verzamelaars/onderzoekers op velerlei gebied hebben met dit probleem te maken en hebben die ervaring opgedaan. Heel jammer dat veel museale medewerkers/geschiedschrijvers niet openstaan voor de mening van een ander. Blijkbaar voelen zij zich in hun eer aangetast als een ander een idee heeft of meer weet!