Inhoudsopgave


VAN KARNEBEEKSTRAAT – nr. 37

In november 1987 werden graafwerkzaamheden in de gaten gehouden op de plaats waar het ziekenhuis de Weezenlanden aanleunwoningen voor ouderen ging realiseren. In deze kleine bouwput van 12 x 12.5 m konden, met medewerking van Joop Bredewold, toch enkele leuke vondsten gedaan worden en gegevens genoteerd worden.

Het uitgraven van de bouwput aan de van Karnebeekstraat 37 gebeurde in de stromende regen. Op het moment dat we in Heino aan het werk waren kwam de melding binnen dat tegelijkertijd in de Van Karnebeekstraat de bouwput gemaakt werd. Het was dus pendelen tussen de twee locaties. Maar dat hebben we er als ‘AMATEURS’ graag voor over. Waar de beroeps was?
Ook hier moest weer razendsnel gewerkt worden om de verstoringen te kunnen onderzoeken. De draglinemachinist draaide gewoon door en wilde niet op ons wachten. Op de afbeelding onderaan zijn de sporen te zien van het gebruik van een eergetouw.


Vondsten en gegevens (tekening)

Het maaiveld lag op 1.85 m + N.A.P. en het afgegraven niveau lag op 0.3 m + N.A.P.. Hier werden sporen van eergetouw gebruik gevonden.

  1. Een aantal kogelpotscherven kwamen uit een eslaag die bovenop de nog aanwezige podsollaag lag.
  2. Een bakstenen waterput bevatte materiaal uit de 17e eeuw.
  3. Dit was een slootje met 14e-15e eeuws materiaal. Het slootje eindigde bij 5 waar tussen het 14e-15e eeuws blauwgrijze aardewerk een rund begraven bleek te zijn. De kop van het rund was niet aanwezig. Ook in 7 werd een skelet gevonden maar dateringsmateriaal ontbrak daarbij.
  4. Hier werd in het slootje, waarvan de onderkant op ± 0.35 m — N.A.P. lag, een nog vrij groot fragment van een 14e -15e eeuws Siegburger trechterhalsbeker gevonden.
  5. Skelet van een rund zonder kop.
  6. Een afvalkuil met alweer 14e-15e eeuws materiaal. Deze heeft vermoedelijk behoord bij een woning waarvan de vierkante palen deel uitgemaakt kunnen hebben. De ronde palen welke zich in de zandkop aftekenden kunnen van een nog vroegere bewoning afkomstig zijn. (Denk aan het gevonden kogelpotmateriaal.)


Plattegrond bouwput

Opnieuw een vroegere bewoningsplek naast een invalsweg die richting de stad loopt (liep). De 14e- 15e eeuwse vondsten werden gedaan in wat witter (stuif)zand wat tegen een zandkop aan lag. Bovenop de zandkop was een nog vrij goed in tact zijnde podsollaag aanwezig. Deze laag kon in de wand waargenomen worden op 0.8 m + N.A.P.. Het slootje wat haast evenwijdig met de Van Karnebeekstraat liep, heeft wat diepte en datering betreft parallellen met gevonden perceelsloten in de v.d. Laenstraat en de Weezenlanden.
De diepte van perceelsloten in de 14e-15e eeuw zal vermoedelijk in dit gebied van Assendorp zo rond de 30 á 40cm — N.A.P. hebben gelegen. Als in deze slootjes ± 70 cm water zou hebben gestaan moeten de grote sloten die voor de afvoer zorgden beneden de 40 – 30 cm + N.A.P. hun peil gehad hebben. Ook betekent dit dat het woonniveau in de 14e-15e eeuw bij de sloten boven de 30-40 cm + N.A.P. moet zijn geweest, anders zou men natte voeten krijgen.