Inhoudsopgave


METALEN

Veel van de gevonden voorwerpen hebben een prachtige patina. Deze oxydatielaag ontstaat door soms eeuwenlange inwerking van smeer en zuren welke ruimschoots aanwezig zijn in stortlagen en zeker in beerputten. Sommige ijzeren voorwerpen werden in vettige lagen gevonden en zijn daardoor gelukkig zeer goed bewaard gebleven. Bij het schoonmaken is meestal alleen het aangekoekte vuil verwijderd. Bij geel koper (messing) is vaak de oxydatie weggehaald om het voorwerp en de eventuele versieringen beter tot hun recht te laten komen.
Door een metaaldetector goed te gebruiken in stort en putten hoeft geen enkel voorwerp van metaal over het hoofd gezien te worden. U ziet dan ook een verscheidenheid van voorwerpen afgebeeld welke in de loop der jaren in Zwolle door mij gevonden zijn.

Het kinderspeelgoed (poppegoed) is beschreven in ’Pracht en praal op kleine schaal’. 2007-ISBN 978-90-9020655-4. Een boek dat uitgegeven werd bij de tentoonstelling in Zwolle en dat een tijdsbeeld geeft van de late 19e en vroeg 20e eeuw van poppenkamers, keukens, winkeltjes en aanverwante zaken uit de Markesa collectie. Het belangrijkste uit de tekst van de ‘Inleiding’ is dat niet eerder bekend was dat vanuit Neurenberg al zo vroeg ‘Poppegoed’ naar Nederland werd geëxporteerd. Men ging altijd er vanuit dat die handel pas op gang kwam aan het eind van de 17e eeuw. Dankzij mijn vondsten is die periode met bijna 100 jaar vervroegd.

De beschrijvingen van het ‘poppegoed’
zijn in de tekeningen te lezen.