“V.l.n.r.: Dikken., - Bruins en prov. Archeoloog Verlinde, uitrustend na het vlakken van de ondergrond.
Rechtsboven is het huis te zien wat nu de naam draagt 't Sloth (Foto H. Kamphuis)”.


 

Inhoudsopgave

MIDDELWEG

Op 20 maart 1984 werd bij de aanleg van een kinderspeelterrein aan de Dobbe, op de kruising Zwartewaterallee-Middelweg, een IJzertijdingraving ontdekt. IJzertijdmateriaal was nog niet eerder in onze gemeente gevonden. Het zandkopje dat de scherven bevatte, was gelegen achter de nu nog aanwezige linden van een vroegere boerderij “t Sloth” geheten.
Later bij een klein onderzoek met onder andere prov. archeoloog Verlinde werden enkele, voor de ijzertijd kenmerkende, potranden met vingernagel-indrukken gevonden. Ook enkele scherven met een lineaire versiering behoorden tot de vondsten. De datering van het materiaal ligt volgens Verlinde enkele eeuwen voor de jaartelling. Zoals op de foto te zien is, ligt het door ons onderzochte vlak enkele decimeters boven de asfaltweg. Deze asfaltweg ligt volgens gegevens van de gemeente Zwolle op ± 1.2 m +N.A.P.

IJzertijdscherven: schaal 1 : 2
Tekening overgenomen uit O.R.G. Archeologische kroniek 1985, A.D. Verlinde.