Inhoudsopgave

OSSENMARKT - 11 maart 1984

Zoals er gelezen kon worden in de Nieuwsbrief 1984-4 (later Zwols Historisch Tijdschrift Z.H.T.) was er met medewerking van W. Rijnberg voor de Peperbuskerkingang een vroeg 14e eeuws graf ontdekt. Nu mij de N.A.P.-hoogtes bekend zijn is deze vondst in tekening gebracht. Ook heb ik de vondst van een muur, bestaande uit Kloostermoppen, er naast afgebeeld. Deze muur die om de Peperbuskerk heeft gestaan is al te zien op de kaart van Guicciardini (± 1580). Over het vinden van een kleilaag in de bouwput van het “Hof van Zwolle” enkele opmerkelijke tegenstrijdigheden.

Uitleg bij de tekeningen
  1. Het graf was gebouwd van veldkeien en afgedekt met 15e eeuws materiaal. Tussen het skelet lagen scherven die door de prov. archeoloog A.D. Verlinde uit 1300 - 1325 werden gedetermineerd.
  2. De muur kwam tevoorschijn toen er een gasleiding gelegd moest worden.
  3. Kleilaag-waarneming. De veldcoördinator van de A.W.N., R.v.B,, schrijft in “Vrienden van de Stadskern Zwolle 1982” over de opgraving aan de Ossenmarkt “Vermoedelijk nog tot in de 14e eeuw heeft zich plaatselijk klei afgezet op een gepodsoleerde zandondergrond. De klei lag 2.5 tot 3 meter onder het straatniveau op 0.2 m - tot 0.3 m +N.A.P.”


Opzij van de ingang van de Peperbus kwam dit graf tevoorschijn. Eerst denk je aan een afvalput maar als je een schedel en menselijke botten begint te vinden weet je pas dat het om een graf gaat. Goed te zien is op de afbeeldingen dat het graf opgebouwd was van veldkeien. Na inmeting etc. zijn de menselijke overblijfselen weer in het graf terug geplaatst.

Volgens gegevens bij Openbare Werken en Rijkswaterstaat ligt het straatniveau ± 3 m +N.A.P.. Deze maat is ook door mij gebruikt in de N.A.P.-tekening. Met dit gegeven zou de door R.v.B. beschreven kleilaag dus moeten liggen op 0 - 0.5 m +N.A.P.. Tot mijn verbazing stond er plotseling in Westerheem 2/3 1985 een artikel over Zwolse Stadsarcheologie. De auteur R.v.B. prijst in dit artikel niet alleen zichzelf de hemel in maar beschrijft opnieuw de kleilaagvondst in de bouwput aan de Ossenmarkt. Ditmaal schrijft hij: “de onderkant van de grijze klei lag plaatselijk op ca. 0.85 m +N.A.P.’.
Samenvattend: waar bij de 1e publicatie van R.v.B. de onderkant van de kleilaag op 0,2 m -N.A.P. lag, blijkt nu in een 2e publicatie diezelfde onderkant op 0.85 m +N.A.P. te liggen! Tussen beide maten zit maar liefst 1.05 m verschil. Al met al een zeer onbetrouwbaar gegeven dat door een veldcoördinator van de A.W.N. op papier is gezet.

Bij bestudering van sondeerrapporten is nog gebleken dat tussen 2-3 (tek.) een hoge zandkop heeft gelegen. Bij de vondsten die in de bouwput van het “Hof van Zwolle’ werden gedaan waren o.a. een 14e eeuwse Klotendolk, een prachtig Werra bord uit 1618 en een zeldzaam, met slib versierd kookpotje. Tussen de resten van organisch materiaal was een fragment van een mooi bewerkt leren boekband in klein folioformaat. Genoemde voorwerpen, plus nog een 20-tal aardewerk vondsten zijn tegen een geringe vergoeding aan het P.O.M, overgedragen. In overleg met Schutte B.V., die de bouw uitvoerde en waar prima mee werd samengewerkt, werden de andere vondsten onder de A.W.N.-ers verdeeld.

Tijdens de sloopwerkzaamheden werd links achter in de hoek het atelier van de kunstenaar Van der Wiele weggehaald en kwam dit 26 cm hoge beeldje van geknepen klei te voorschijn. Ter oriëntatie: links op de afbeelding de achterkant van de huizen die aan de Kamperstraat staan. Rechts voor de auto de Halve Maansteeg-Korte Kamperstraat. Rechts buiten de foto staat de Peperbus en kerk.

De eerste 14 eeuwse Klotendolk die in Zwolle gevonden is. De tweede werd gevonden bij het kasteel van de roofridder Van Voorst in Westenholte

Aardewerk dat op verschillende plaatsen op de Ossenmarkt gevonden werd. De donkere pot,grijs aardewerk, heeft zijn eigen verhaal maar daar kom ik nog op terug in de rubriek SCHATGRAVERIJ

Links een fragment van een Siegburger Tüllekan en rechts een sierkan die waarschijnlijk uit Siegburg/Westerwald afkomstig is. Beiden kunnen gedateerd worden 1600 of eerder.

Tinnen Brandewijnkom 1550-1575

14 eeuws materiaal uit de vroegste
gemetselde beerput van Zwolle

Scherf voor scherf verzamelen

Foto Pannenput gemaakt door J. de Koning. Hoofdzakelijk bestond de inhoud uit glas.
Datering rond 1610-1630.

Hierboven het vondstmateriaal dat R.V.B. heeft
uitgezocht voor het museum.