Onderwerpen | Mijn lieveling | Verzamelaarsbomen | Periodes | Mooiste aanwinst | Literatuur en TV | Tentoonstellingen | Opletten

Een kritische opmerking

Veel “verzamelaars” die handel bedrijven op het internet of achter een kraam staan gebruiken, om hun waar aan te prijzen, kreten als ‘uit de 50-60er jaren’ (terwijl het GDR-ballen zijn), ‘mooie oudjes’, ‘antieke kerstballen’, of iets dergelijks! Dat is geen probleem als het dan ook maar om echte oudjes of antieke kerstballen gaat!
Steeds krijg ik nog mails binnen met een afbeelding van een aangekochte versiering waar men er van uitging, zoals de handelaar(ster) aanprees, dat het om oude of antieke kerstballen ging. De teleurstelling bij de kopers is vaak groot als ik aangeef dat het om versiering gaat uit de jonge periode (die ik als nieuw of namaak betitel). Nu weet ik wel dat sommigen 20 of 30 jaar al heel erg oud vinden maar dan is het beter om zelf een site te gaan starten om die versiering te belichten etc.. Ik heb daar geen zin in en ook geen tijd voor. Dus als op deze site een jonge versiering geplaatst wordt heeft dat een bedoeling. Vaak gebruik ik dat dan voor uitleg zodat u meer op uw hoede bent voor die handelaar(ster) met die mooie ogen of voor de handelaar(ster) met die gladde babbel. Op internet zijn die ogen of gladde babbel natuurlijk niet te zien of te horen maar daarom heb ik even die aanprijzende teksten aangehaald. Ik moet er meteen bij vermelden dat er ook wel erg domme kopers zijn. Kopers die niets van het ontstaan van de kerstbal afweten of die niet weten met welke materialen antieke of oude kerstballen gemaakt zijn. Zelfs het aanschaffen van mijn boeken vermijden zij en geven liever geld uit aan namaakartikelen!

In de literatuurlijst op deze site staan veel titels zodat u zich niet kunt verschuilen achter: ‘ik wist het niet’. Boeken aanschaffen is belangrijk om kennis te vergroten. Veel namaakversiering is te zien in de artikelen bij “Echt of Namaak” en in het filmpje op die beginpagina.

antieke kerstbalIk wil u een voorbeeld geven waar ik weer eens mee geconfronteerd werd:

Bastiaan stuurde mij eind november een mail waarin hij schreef:

“Beste Egbert,
Ik heb vandaag mijn eerste setje "antieke" kerstballen gekocht (zie foto) en vroeg mij af of deze wel echt oud zijn. Als dit het geval is, uit welke periode komen ze?”


Mijn antwoord was: “Hallo Bastiaan,
Wordt toch tijd dat je mijn boeken aanschaft zodat je kunt zien wat oude ballen zijn. Ook op mijn site heb je genoeg voorbeelden van oud materiaal. Die jij gekocht heb zijn allemaal versieringen uit de jongste periode. Hoop dat je er niet failliet aan bent gegaan.”
(Opmerking 2014: de twee versieringen rechts onderin zijn AJEKOballen. Die productie heeft in België t/m 1951 plaatsgevonden. Omdat nog steeds niet helemaal duidelijk is of die versiering in Duitsland en later in Luxemburg door is blijven gaan is mijn opmerking dat het om “jongste periode” zou gaan een twijfel geval. Zie ook mijn uitleg over antiek en oude versiering op de pagina van Opletten.)

Zijn reactie: “Dank u wel voor uw antwoord. Welk boek raadt u mij als beginnend verzamelaar aan? Ik ben overigens alleen geïnteresseerd in het soort van de foto's en deukballen. Met jongste periode doelt u op jaren 70/80?”

Uit zijn antwoord maak ik op dat hij helemaal geen antieke versiering wil hebben maar dat hij ook de teksten op mijn site vergeet te lezen. Toch zond ik hem het volgende advies:
“Deel 1 geeft veel informatie en als je die gelezen hebt moet je gaan sparen voor deel 2 en 3. Alles bij elkaar weet je dan, als je de gegevens goed opgeslagen hebt, wat oude of nieuwe kerstballen zijn. Per boek zijn honderden afbeeldingen en voorbeelden te zien. De perioden worden door mij beschreven op de site. Ik geloof bij “Opletten”.”

Volgens mij is hij voor deel 1 ook aan het sparen want ik heb niets meer van hem mogen vernemen.