Onderwerpen | Mijn lieveling | Verzamelaarsbomen | Periodes | Mooiste aanwinst | Literatuur en TV | Tentoonstellingen | Opletten

OM TE WETEN uit 2005-2009 | Een gewaarschuwd mens telt voor twee!


Belofte maakt schuld

Tussen 2000 en 2010 zijn op deze site verschillende artikelen geplaatst die gingen over kerstversieringen die als antiek/oud verkocht werden maar dat niet zijn. Deze werden gesignaleerd op verkoopsites, verzamelmarkten etc.. In maandbladen zijn er soms interviews weergegeven van personen die een enkele versiering verkregen hebben uit een familieboedel maar nauwelijks iets weten van het ontstaan van de kerstbal of de achtergrond daarvan. De versiering wordt dan breed uitgemeten om bladvulling te krijgen. Een journalist(e) is het niet kwalijk te nemen als die niets van het onderwerp weet, een beetje eigen onderzoek zou echter niet misstaan. Zie ook Gazet. Om al die onzinverhalen en aanbiedingen aan de kaak te stellen had ik toendertijd de verschillende artikelen geschreven. Na 2009, toen ik van provider en technische man ben veranderd, heeft de site een verandering ondergaan. Ik was druk met de afhandeling van deel 2 en met de voorbereiding en onderzoeken die in deel 3 verwerkt moesten worden. Hierdoor geen tijd gehad om die artikelen terug te plaatsen. Wel zijn een honderdtal afbeeldingen, een aantal kwam in de artikelen voor, in de video gezet die u kunt zien op de beginpagina van Opletten. De verzamelaars die mij een mail stuurden met de vraag wanneer de artikelen weer op de site worden gezet moeten zich realiseren dat mijn dag ook maar uit 24 uur bestaat! Trouwens; vergeet niet dat het een hobby is!

Vanaf nu zal ik mijn belofte, dat de artikelen teruggeplaatst gaan worden, inlossen. Ik probeer een aantal versieringen, die in de video langskomen, in de teksten te behandelen maar probeer de artikelen wel iets in te korten. Omdat er al zoveel tekst op de site staat moet u mij het maar niet kwalijk nemen als bepaalde regels u bekend voorkomen. Ik hoop dat ik velen hiermee een plezier doe om de NEP of NAMAAK te belichten.


Artikelen

  Veel onzin als bladvulling

  Nep of (net) niet!

  Waarschuwing