Inhoudsopgave


VAN ITTERSUMSTRAAT — Terrein voormalige houtwerkplaats Firma Spanhaak


In maart 1989 kregen Jaap v.d. Berg en ik toestemming om op een terrein aan de Van lttersumstraat vlakbij de Van Karnebeekstraat, waarnemingen te doen. Dhr. Spanhaak gaat op het oude bedrijfsterrein woningen bouwen (Ittersumhof). In de drie bouwputten die gegraven werden kon worden waargenomen dat de zandkop, die bij de Van Karnebeekstraat was gevonden, zich hier voortzette. In een enkele ingraving werden kogelpotscherven gevonden. Verder kon nog materiaal uit afvalkuilen en putten gehaald worden vanaf de 14e eeuw. De podsollaag die bij de Van Karnebeekstraat nog vrijwel intact was, was hier grotendeels verdwenen.

Opnieuw een interessant gegeven van een vroege woonplek waar, van officiële zijde geen belangstelling voor was.