Bodemvondsten en andere ontdekte gegevens die een nieuw licht werpen op o.a. de Zwolse Geschiedenis


INHOUDSOPGAVE

TEKENING MET 61 LOCATIE-AANDUIDINGEN
VOORWOORD

SELECTIE VAN BEZOCHTE EN BESCHREVEN LOCATIES
WYTHMEN - Heinoseweg
OSSENMARKT
MIDDELWEG
BIBLIOTHEEK - Spoelstraat
CEINTUURBAAN
BRITSWERT – Friesland
BERKUM - Boerhaavelaan
EEN WINTERS BRRR ONDERZOEK - Ziekenhuis De Weezenlanden
LANGENHOLTE – De Kamp
V/D LAENSTRAAT - ENKSTRAAT
ZWOLLE-ZUID - Huetemate
BRANDWEERKAZERNE - Harm Smeengekade
BERKUM - Eikenlaan
WINDESHEIM (i.s.m. Herman Kamphuis)
- De Kloostergang
- Het Klooster
WAAR WAREN WARE OF WAT WAREN DE WARE... IN WINDESHEIM
GOUVERNEURSHUIS
HEINO - De Munnikenhof
VAN KARNEBEEKSTRAAT – nr. 37
VAN ITTERSUMSTRAAT

SCHATGRAVER

PLATTEGROND VAN ZWOLLE (i.s.m. Herman Kamphuis)

VOORWERPEN
PIJPENKOPPEN
SCHOEISEL
ORGANISCH MATERIAAL
OUDE FLESSEN
DRINKGLAZEN
METALEN

ZWOLSE GEWICHTIGHEDEN ( i.s.m. Gerhard Schunselaar)

PROBLEMATIEK ROND HET WATER (i.s.m. Herman Kamphuis)
SONDERINGEN
WATERNOOD- WATERSNOOD

DE HOGE SPOORBRUG

NAWOORD
FOTOMATERIAAL

De foto heb ik gemaakt toen er in 1984 werkzaamheden plaats vonden op de Ossenmarkt. De oude panden aan de Kamperstraat werden gesloopt zodat er een doorkijk ontstond richting de Peperbus. Nu staan op deze plek appartementen.CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
Zwols Archeologisch Dagboek: bodemvondsten en andere ontdekte gegevens die een nieuw licht werpen op o.a. de Zwolse geschiedenis / door Egbert Dikken; (ill. Van de auteur)
Zwolle: Dikken. – III., foto’s
Met lit.opg., reg.
ISBN 90-9003190-1
SISO over 938.1 UDC 902 (492*8000)
Trefw: archeologie; Zwolle.

Colofon
zad2Realisatie Ontwerp-Layout-tekeningen: Egbert Dikken
Foto’s, m.u.v. die waar een andere naam is vermeld: Egbert Dikken
Zetwerk: Bart Vels
Kleuren lithografie: De Vries Repro bv, Eefde
Copyright 1989 Egbert Dikken
In eigen beheer uitgegeven
1e druk november 1989
2e druk 1990
Vanaf 1991 uitverkocht en alleen nog antiquarisch te verkrijgen