Inhoudsopgave

WYTHMEN - Heinoseweg


In het bouwland van dhr. Mulder, gelegen naast de Heinoseweg te Wythmen, bij de afslag van Sauna Swoll, werd in oktober 1982 een A.W.N.-opgraving verricht. Bij zonnig weer werd met 19 personen begonnen, maar toen het de dag er op pijpestelen regende moesten 5(!) personen de twee haaks op het fietspad gelegen sleuven van elk 70 meter lang, verder onderzoeken. De sleuven waren gegraven nadat H.J. Bruins in de zomer van 1982 in de bermsloot Middeleeuws aardewerk had gevonden. Door de grofheid waarmede de graafmachine zijn werk had gedaan kon ik later op de stort nog twee prachtige, met indrukken versierde, scherven vinden. Deze scherven en andere vondsten zijn beschreven in Westerheem XXX 111-6-1984.

Omdat enkele gegevens niet of verdraaid zijn weergegeven wil ik aanvullende informatie geven.
Bij beide scherven zijn op de breuk en aan het oppervlak wel degelijk de sporen te zien, welke het organisch materiaal, dat voor verschraling van de klei is gebruikt, nalaat nadat de pot gebakken is. Bij scherf B heeft men ook nog een enkele steenkorrel voor de verschraling gebruikt. Tevens is bij B de schouder en geknikte hals gevernist/gepolijst. De datering van het waarschijnlijk uit Noord-Nederland geïmporteerde Frankisch “inheems” aardewerk ligt rond de 3e eeuw.

De boomstamput die gevonden werd in de berm naast het fietspad zal als waterput dienst hebben gedaan. De resten van hout werden over een lengte van ± 1.4 m in de wand van de gegraven kuil waargenomen. De onderkant van de ingegraven boomstam lag 2.4 m beneden het maaiveld (volgens tekening prov. archeoloog A.D. Verlinde in voornoemde publicatie). Het schomnmelende waterpeil zal in 1100, dit is de datering volgens Verlinde van het in de put gevonden aardewerk, bij Wythmen ± 0.5 m +N.A.P. bedragen hebben.

Opmerking 2009: zou de put droog gevallen zijn?

Tijdens het aanleggen van de watervoorziening voor de antieke waterpomp, in de voortuin van de familie Kok aan de Heinoseweg, kwamen scherven naar boven die samengeplakt resulteerden in een Karolingisch potje. Een verder onderzoek in de voortuin leverde geen resultaat op.