Welkom bij Zwols Archeologisch Dagboek deel 2

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD
INLEIDING
EERSTE VONDSTEN EN 1982
KASTEEL VOORST 1
OSSENMARKT 1982
1983
PLETTERSTRAAT
KASTEEL VOORST 2
1984
1985
1986
1987
1988 - HEDEN
TOT BESLUIT

BODEMVONDSTEN

AARDEWERK
GLAS
METAAL
MUNTEN & GEWICHTEN
ORGANISCH

In deel 2 wordt de rest van de 170 door mij bezochte locaties in beschreven. Verder ga ik uitgebreider in op de problemen die tijdens de waarnemingen ontstonden tussen mij en de personen die betrokken waren bij de archeologie. Dit alles speelde zich af in de 80er jaren van de vorige eeuw toen ik op dat gebied werkzaam was in de stad Zwolle en zijn omgeving.

locatiesMisschien zegt u “Goh, dat is een hele tijd geleden en moet dat nu nog opgerakeld worden?”. Mijn antwoord daarop is JA! Zoals u aan het eind van het Nawoord van Z.A.D. 1 hebt kunnen lezen was het mijn bedoeling om een punt achter de archeologiebeschrijvingen te zetten. Maar nadat ik het boek “Zwolle Ondergronds”, dat begin 2000 uit kwam, onder ogen had gekregen en daarin een aantal teksten van de stadsarcheoloog Hemmy Clevis had gelezen, stond het voor mij vast om zodra ik daar tijd voor vrij kon maken openheid van zaken te geven. Ook het gegeven dat er een stichting bestaat met de naam van de persoon waar ik veelvuldig mee in de clinch lag en die veel dubieuze zaken heeft gedaan, vind ik een reden om mijn dossiers te voorschijn te halen. Het lijkt er meer op dat ten koste van alles die naam beschermd moet worden en dat mijn gedachten “wij sluiten de gelederen” opnieuw bewaarheid wordt.

Ik probeer de locaties chronologisch de revue te laten passeren maar soms moet ik, om het u wat duidelijker uit te leggen, daarvan afwijken. Om het wat leesbaarder te houden heb ik bepaalde opgravingen apart vermeld als een hoofdstuk. Belangrijk is wel om het Voorwoord en de Inleiding eerst te lezen want dan kunt u zich een beeld vormen over mijn persoon en mijn tegenspelers. Ik hoop dat u de moeite wilt nemen om de rest van Z.A.D. 2 te lezen waarna u zelf maar de conclusie moet trekken of ik lastig was/ben of dat ik terecht voor mijn rechten op ben gekomen.