Artikelen & FAQ


De titel dekt de lading. Als u met een vraag zit over oude kerstversiering of archeologie/geschiedenis en u heeft alle boeken en het internet afgezocht zonder dat u wijzer bent geworden, stuur mij een mail met die vraag. Kom ik er ook niet uit dan vragen we toch gewoon de andere bezoekers van deze site om het goede antwoord? Met zoveel bezoekers zal er toch wel eentje tussen zitten met veel kennis?

In het verleden zijn meerdere vragen in deze rubriek geplaatst en werden antwoorden toegezonden. Op enkele vragen zijn nog steeds geen reacties binnen gekomen en die vragen zullen dan ook opnieuw geplaatst worden.

Als er bij uw vraag voor de duidelijkheid een foto bij geplaatst moet worden zorg er dan voor dat die foto aan de eisen voldoet. De foto’s moeten van goede kwaliteit zijn en een minimale afmeting hebben van 640 pixels omdat, als het noodzakelijk is, er anders geen uitvergroting onder gezet kan worden. Ten overvloede: door het insturen van een foto geeft de inzender Egbert Dikken het recht om deze foto te gebruiken om kerstversiering onder de aandacht te brengen en vervallen de rechten van de inzender.